IVACE IVACE

PLA D'INTERNACIONALITZACIÓ.

Durant 2016, i com cada any, l'empresa ha assistit a fires internacionals amb l'objectiu d'establir un diagnòstic d'internacionalització que li permeti contextualitzar la situació actual del mercat als països destino seleccionats (Alemanya, França i USA). Gràcies a l'assistència a Fires Internacionals i a la publicació en mitjans estrangers, l'empresa ROLSER, S. a. ha tingut una repercussió en el seu pla d'internacionalització positiu en aquests països, que es traduirà en una potenciació de la imatge de marca de l'empresa i en un possible increment del pes de les exportacions en les vendes de la mateixa. 

Aquest Pla d'Internacionalització ha estat subvencionat pel IVACE a través del programa d'Ajudes als Planes d'Internacionalització de les Pimes de la CV. cal destacar que aquesta subvenció podrà comptar amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en un percentatge del 50% a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 

 

 

 

 IVACE

 


IVACE

ROLSER CERTIFICA ELS SEUS PROJECTES DE R+D+i.

 

 

Rolser, des de fa diversos anys, certifica els seus projectes de R+D+i a través d'una entitat acreditada per ENAC, amb l'objectiu d'obtenir l'Informe Motivat del MINECO que recolzi l'execució de les seves activitats d'innovació tecnològica.

Els últims projectes certificats han estat els següents:

  • “Disseny i desenvolupament d'un nou carro de compres motoritzat”
  • “Mostrari 2015 de Rolser, S. A.”

Aquests projectes han obtingut la qualificació d'Innovació Tecnològica i el seu procés de certificació ha estat subvencionat pel IVACE a través del programa d'ajudes per a Certificació de Projectes R+D+i. Cal destacar que aquesta subvenció podrà comptar amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en un percentatge del 50% a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 

 

 

 

 IVACE

 


IVACE

Nou projecte d'Innovació en Rolser.

 

Rolser ha emprès un nou projecte durant les anualitats 2014-2015 per a la innovació de l'actual procés de fabricació de carros de compra de l'empresa que potenciarà la seva capacitat competitiva i redundarà en un estalvi de costos de producció.

Aquest projecte ha estat recolzat i finançat amb fons europeus a través del programa del IVACE d'instruments financers per a la innovació empresarial.

Aquest nou projecte ha tingut com a objectiu la implantació d'un sistema de gestió de la producció, basat en el model llegeixin manufacturing mitjançant la utilització d'eines que milloren els processos productius.

/ivace/ivace/ivace