IVACE IVACE

PLA D'INTERNACIONALITZACIÓ.

Durant 2016, i com cada any, l'empresa ha assistit a fires internacionals amb l'objectiu d'establir un diagnòstic d'internacionalització que li permeti contextualitzar la situació actual del mercat als països destino seleccionats (Alemanya, França i USA). Gràcies a l'assistència a Fires Internacionals i a la publicació en mitjans estrangers, l'empresa ROLSER, S. a. ha tingut una repercussió en el seu pla d'internacionalització positiu en aquests països, que es traduirà en una potenciació de la imatge de marca de l'empresa i en un possible increment del pes de les exportacions en les vendes de la mateixa. 

Aquest Pla d'Internacionalització ha estat subvencionat pel IVACE a través del programa d'Ajudes als Planes d'Internacionalització de les Pimes de la CV. cal destacar que aquesta subvenció podrà comptar amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en un percentatge del 50% a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.