IVACE

 

CERTIFICACIÓ DEL MOSTRARI TÈXTIL 2017

 

Projecte finançat: CERTIFICACIÓ DEL MOSTRARI TÈXTIL 2017 ROLSER, S.A.

Nº Expedient: IMACPA/2018/52

L’objectiu del projecte és la certificació R+D+i del mateix a través d’una entitat acreditada per ENAC, per obtenir l’Informe Motivat del MINECO que recolzi l’execució de les seves activitats d’innovació tecnológica.

Com a resultat, aquest projecte ha obtingut la qualificació d’Innovació Tecnològica i el seu procés de certificació ha estat subvencionat pel IVACE a través del programa d’ajudes Certificació R+D+i. Cal destacar que aquesta subvenció compta amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en un percentatge del 50% a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 

 

 

 

 

SISTEMA EXPERT EN LA PREVISIÓ DE LA DEMANDA

 

Projecte finançat: IMPLANTACIO D’UNA NOVA TECNOLOGIA INFORMÀTICA EN ROLSER, S.A. MITJANÇANT UN SISTEMA EXPERT EN LA PREVISIÓ DE LA DEMANDA.

Nº Expedient: IMDIGA/2017/154

L’objectiu del projecte és la implantació d’una nova tecnologia informàtica: PROGNOS ( Sistema expert per a la previsió de la demanda), a través de desenvolupament d’una solución senzilla i adaptada a les necessitats i característiques de l’empresa per millorar el procés de gestió i planificació de la demanda.

Aquest programari s’alimenta automàticament de les dades disponibles en els sistemes de l’empresa i, amb una interfície senzilla i intuïtiva, permet a l’usuari analitzar i modificar històrics, calcular previsions amb diferents models de previsió i, finalment, exportar les previsions seleccionades per integrar-les en la ERP.

A través de la implantació de l’eina PROGNOS s’ha aconseguit com a resultat, l’obtenció d’una adequada previsió de la demanda que s’ajusta a la realitat de l’empresa amb les següents funcionalitats:

  • Definició flexible d’Històrics de Demanda.
  • Càlcul massiu i autònom de previsions.
  • Selecció del millor mètode de previsió.
  • Eines d’anàlisis de dades i previsións.
  • Mètodes de previsió causals adaptats a les característiques de l’empresa.
  • Polivalència: nivel de treball operacional i estratègic.
  • Detecció automática de outliers i canvis en el patro de la demanda.
  • Integració amb dades de demanda de diferents fonts.

Aquest projecte ha estat subvencionat pel IVACE a través del programa d’ajudes per a Projectes de Digitalització de Pime. Cal destacar que aquesta subvenció compta amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en un percentatge del 50% a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2010.

 

 

 

 

 IVACE

 


IVACE

PLA D’INTERNACIONALITZACIÓ 2017

 

 

Rolser ha aconseguit una ajuda de 9.809,77 €, per a l'execució del seu PLA D'INTERNACIONALITZACIÓ durant l'exercici 2017, a través del IVACE. Aquesta subvenció compta amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en un percentatge del 50% a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Rolser, S. A. compta amb un pla d'internacionalització en mercats exteriors, la finalitat dels quals és fomentar l'increment de les seves exportacions i augmentar el seu grau d'internacionalització. Els objectius de l'estratègia internacional es dirigeixen, principalment, a aconseguir resultats econòmics, bé per la via de l'increment de les vendes o per una estratègia d'inversió directa que busqui la reducció del cost de producció o distribució, encara que l'èxit internacional també significa credibilitat davant possibles inversors, imatge de marca i fidelització de clients a tot el món.