Reportatge de ROLSER en la 2 de TVE.

Reportatge de la 2 de TVE, per al programa "Aquí hi ha Treball".