Rolser actua contra les còpies il.legals

 

 

La companyia Rolser, conscient de la importància del procés creatiu, tant en la seua vessant tècnica com en la del disseny, té des de fa molts anys com a part fonamental del seu organigrama, un departament d'investigació i desenvolupament, format per professionals de diferents àrees.

Conseqüència lògica d'aquest constant procés creatiu, Rolser és titular registral d'un nombre considerable de patents, tant nacionals com europees i estrangeres, així com de dissenys espanyols i comunitaris, que donen protecció a la seua propietat industrial i intel.lectual.

Periòdica i inevitablement, Rolser es veu en la necessitat de portar a terme accions per infracció dels seus drets, com a conseqüència de còpies de les seues patents o dissenys.

En aquestes actuacions Rolser, sempre que és possible, proposa i opta per acords extrajudicials, que baix la premisa del reconeiximent dels seus drets i el compromís de retirada del mercat i cessament en la comercialització dels productes infractors, resulte els menys perjudicial possible i salvaguarde la integritat d'allò fabricat, redundant si és possible en benefici de tercers, no implicats en el normal tràfic mercantil.

En una de les últimes actuacions, l'infractor, després de la retirada dels productes i stock, i com a part de l'acord extrajudicial, posà a disposició de Rolser els carros de compra indegudamente fabricats, que foren remesos a la seu de Rolser, per a que disposara d'ells com estimara oportú.

Rolser en la seua linia de criteri i actuació, va desestimar la destrucció d'aquestos, i els va donar íntegrament a Cáritas, per a que aquesta associació benèfica els utilitze per a les seues necessitats i les d'aquells a qui ajuda, especialment en aquestos temps en els que la situació econòmica els obliga a atender a un nombre cada vegada major de casos.

 


Peça copiada

Peça patentada per Rolser