AENOR ISO 14001

Rolser obté el certificat de Gestió Ambiental UNE-EN ISO 14001

 

 
 

Com a empresa sensibilitzada amb el medi ambient, durant 2012 vam treballar per implantar aquesta Norma Europea de Gestió Ambiental obtenint el certificat de Sistema de Gestió Ambiental el passat 23/01/2013 concedit per la prestigiosa entitat certificadora AENOR.

Aquesta norma expressa com establir un Sistema de Gestió Ambiental efectiu per a la reducció dels impactes medi ambientals en l'empresa.
 
Aquest compromís voluntari ens porta a estar més implicats si cap amb el medi ambient establint polítiques i objectius mediambientals per a la millora contínua en la nostra empresa.
 

/gestion_ambiental